Η πανίδα

Στον Γράμμο έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη θηλαστικών, 150 είδη πουλιών, 11 είδη αμφιβίων και 18 είδη ερπετών!

Θηλαστικά

Στον Γράμμο έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη θηλαστικών. Σε ότι αφορά στα μεγάλα θηλαστικά, πιο σημαντική είναι η παρουσία του λύκου και της αρκούδας. Ένας μικρός πληθυσμός αγριόγιδων (Rυρicapra rupicapra) διασώζεται στις βραχώδεις κορυφές, διαρκώς πιεζόμενα από το λαθραίο κυνήγι και την εκτεταμένη παρουσία των κοπαδιών. Στα δάση ζουν ζαρκάδια και αγριογούρουνα, ενώ η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί όλα τα μεσαία και μικρά θηλαστικά της βιογεωγραφικής ζώνης και ιδιαίτερα πολλά είδη νυχτερίδων, ανάμεσα στα οποία και είδη με καθαρά κεντρο-βαλκανική εξάπλωση.

Η αρκούδα, με την εντυπωσιακή παρουσία της και τη μακρά ιστορία συνύπαρξης με τον άνθρωπο, αποτελεί σήμερα το πιο εμβληματικό ζωικό είδος των βουνών της Πίνδου.

Η παρουσία της αρκούδας στο Γράμμο είναι συνεχής, τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Είναι εύκολο να δούμε ίχνη της στους δασικούς δρόμους και τα μαλακά εδάφη.

Ίχνη αρκούδας στο ρέμα της Γράμοστας
Ίχνη αρκούδας στο ρέμα της Γράμοστας
Αγριόγιδο (Rυρicapra rupicapra)
Αγριόγιδο (Rυρicapra rupicapra)

Πουλιά

Στην περιοχή Γράμμου και Δυτικού Βοΐου έχουν καταγραφεί συνολικά 150 είδη πουλιών, από τα οποία φωλιάζουν τα 118.

Τα πιο ενδιαφέροντα είδη της περιοχής είναι ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο Μπούφος (Bubo bubo), η Μαυροτσικλητάρα (Dryocopus martius) – σε συνδυασμό με ακόμα 8 είδη δρυοκολαπτών – και η Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Σημειώνουμε ωστόσο ότι στο Γράμμο λείπουν οι βιότοποι της χαμηλότερης ζώνης και κυρίως οι πιο χαρακτηριστικοί τύποι της Μεσογειακής βλάστησης, όπως τα φρύγανα και οι θαμνώνες, που στα άλλα βουνά της περιμέτρου της χώρας χαρίζουν όχι μόνο μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, αλλά κυρίως την ευκαιρία μιας εποχιακής συμπληρωματικότητας. Εδώ έχουμε κυρίως ορεινούς βιοτόπους, που ο πλούτος τους βασίζεται κύρια στο μωσαϊκό που έχουν συνδιαμορφώσει το ανάγλυφο, οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες και ο ανθρώπινος παράγοντας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ακόμα το καθεστώς της μεθοριακότητας, που χάρισε στην περιοχή στιγμές ηρεμίας μέσα στην αλληλουχία των παλιρροιών που συνοδεύει την ιστορία των ανθρώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κορυφές γυροπετούν μικρές ομάδες από Κοκκινοκαλιακούδες (Pyrrhocorax pyrrhocorax), ένα είδος των αλπικών τοπίων με έντονα κερματισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα και συνολικά πολύ μικρό πληθυσμό.

Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Λευκονώτης (Dendrocopos leucotos)
Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Ερπετά

Στο Γράμμο έχουν καταγραφεί 11 είδη αμφιβίων και 18 είδη ερπετών. Όπως είναι αναμενόμενο, η ποικιλότητα των ερπετών είναι μεγαλύτερη στα χαμηλά και μεσαία υψόμετρα, όπου θα συναντήσουμε τα περισσότερα αμφίβια, σχεδόν όλα τα φίδια (μαζί με τον Στεφανοφόρο, που ωστόσο “ανεβαίνει” μέχρι την αλπική ζώνη) και τις περισσότερες σαύρες, άποδες και τετράποδες.

Στις χαμηλότερες ζώνες θα βρούμε όλα τα αμφίβια που αναφέρονται από την περιοχή, ενώ στις ξηρότερες περιοχές θα συναντήσουμε τις συνήθεις σαύρες της χαμηλής ζώνης. Στις μόνιμες επιφάνειες στάσιμου ή πολύ αργά ρέοντος νερού θα βρούμε τα δύο είδη τρίτωνα της χαμηλής και μέσης ζώνης, πιο συχνά τον Ελληνικό Κοινό Τρίτωνα και σε πιο ορεινά νερά τον Μακεδονικό Τρίτωνα.

Στις άφθονες υποαλπικές και αλπικές λίμνες θα βρούμε μεγάλους πληθυσμούς του Αλπικού Τρίτωνα (Ichthyosaura alpestris).

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Αρσενική Οχιά (Vipera ammodytes)