Ένταξη της περιοχής

Μια μεθοριακή περιοχή με εύκολη πρόσβαση

Ο Ανατολικός Γράμμος περιλαμβάνεται στο Δήμο Νεστορίου, που ανήκει στη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στη Δυτική Μακεδονία. Ο Δυτικός Γράμμος περιλαμβάνεται στις περιοχές της όμορης περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα στην Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων.

Η προσπέλαση της περιοχής του Γράμμου γίνεται κυρίως μέσω του Νεστορίου και δευτερευόντως μέσω Επταχωρίου. Οδικώς, το Νεστόριο προπελαύνεται κυρίως μέσω του κλάδου της Εγνατίας Κοζάνη-Καστοριά. Η Καστοριά διαθέτει επίσης αεροδρόμιο.

Εδώ θα βρείτε συνδέσμους προς το πρόγραμμα πλοήγησης Google Maps, για να δημιουργήσετε πλοηγήσεις από την αφετηρία σας με προορισμούς το Νεστόριο, το χωριό Γράμμος και το Επταχώρι.